Kapat

Mısırlı Sade Yağı

Ham maddesi süt olan sade yağ, sütün yayık veya tuluk adı verilen tahta veya hayvan derisinden üretilmiş kaplarda ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Günümüzde süt, bir tek makineden geçirilerek de yapı ayrıştırılıyor. Ama geleneksel lezzetini koruyan Mısırlı sade yağı hala tulukla imal ediliyor. Mısırlı Sade Yağı Türk gıda kodeksinde sade yağ, Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğine göre; Süt veya Süt ürünlerinden elde edilen, tuzsuz, susuz, ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az yüzde 99 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün olarak isimlendiriliyor. Mısırlı Sade Yağı olarak anılan ürünün muhafazası da önem taşıyor.?Seyyid

Ahmet MISIRLI

SADE YAĞLARI

Besleyici özellikleri olan peynirden farklı olarak yoğurdun da uzun süreli olarak saklanması aslında yoksul ve göçebe halkın zorunluluklarından birisidir. Geçimini hayvancılıkla sağlayan insanlar, ihtiyaç duydukları malları satın alabilmek için hayvanlarını veya süt ürünlerini satarak geçimini sağlarlar. Ama peynirin veya sütün yanı sıra önemli bir ticari mal olan ‘sadeyağ’ın da ilk çağlardan beri kullanıldığı biliniyor.

Besleyici özellikleri olan peynirden farklı olarak yoğurdun da uzun süreli olarak saklanması aslında yoksul ve göçebe halkın zorunluluklarından birisidir. Geçimini hayvancılıkla sağlayan insanlar, ihtiyaç duydukları malları satın alabilmek için hayvanlarını veya süt ürünlerini satarak geçimini sağlarlar. Ama peynirin veya sütün yanı sıra önemli bir ticari mal olan ‘sadeyağ’ın da ilk çağlardan beri kullanıldığı biliniyor.