Kapat

Mısırlı Sade Yağı

Ham maddesi süt olan sade yağ, sütün yayık veya tuluk adı verilen tahta veya hayvan derisinden üretilmiş kaplarda ayrıştırılmasıyla elde ediliyor. Günümüzde süt, bir tek makineden geçirilerek de yapı ayrıştırılıyor. Ama geleneksel lezzetini koruyan Mısırlı sade yağı hala tulukla imal ediliyor. Mısırlı Sade Yağı Türk gıda kodeksinde sade yağ, Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğine göre; Süt veya Süt ürünlerinden elde edilen, tuzsuz, susuz, ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az yüzde 99 oranında süt yağı içeriğine sahip ürün olarak isimlendiriliyor. Mısırlı Sade Yağı olarak anılan ürünün muhafazası da önem taşıyor.?

SADE YAĞ

SADE YAĞ

Besleyici özellikleri olan peynirden farklı olarak yoğurdun da uzun süreli olarak saklanması aslında yoksul ve göçebe halkın zorunluluklarından birisidir. Geçimini hayvancılıkla sağlayan insanlar, ihtiyaç duydukları malları satın alabilmek için hayvanlarını veya süt ürünlerini satarak geçimini sağlarlar. Ama peynirin veya sütün yanı sıra önemli bir ticari mal olan 'sadeyağ'ın da ilk çağlardan beri kullanıldığı biliniyor.

İlk çağlardan günümüze (özellikle margarin ve sıvı yağların ticari anlamda kullanımına kadar- ülkemizde 1960'lı yıllar) Akdeniz havzasında bilinen zeytinyağı ve güney Mezopotamya da bilinen susam yağından farklı olarak Anadolu ve Kafkasya'da sadeyağ mutfakların en önemli ihtiyaç malzemesiydi. Yunan ve Roma uygarlıklarının daha sonra Hıristiyanlığın önemli bir ticari metası ve bol reklâmlı zeytinyağına koşut olarak Anadolu, Kafkasya, Mısır ve Mezopotamya margarin çıkana kadar sadeyağlı yemekler yapıyordu. Topkapı Sarayı Matbah-ı Amiresinde yemeklere kullanılan sadeyağ önemli bir alım maddesiydi. Bir süt ürünü olarak sadeyağ, yoğurdun'yayık' veya 'tuluk' adı verilen tahta ve hayvan derisinden kaplarda sadeyağnın çıkarılması ve bu yağın eritilerek saflaştırılması sonucunda elde edilir.

Türk Gıda Kodeksinde, Sadeyağ, Diğer Süt Yağı Esaslı Sürülebilir Ürünler ve Sadeyağ Tebliğine göre;

Sadeyağ: Süt ve/veya süt ürünlerinden elde edilen, su ve yağsız kuru madde unsurlarının tamamına yakın bölümü uzaklaştırılmış, ağırlıkça en az %99 oranında süt yağı içeriğine sahip üründür. Sade Yağı; Şanlıurfa Yağı, Urfa Yağı, Urfa Sade Yağı ve Şanlıurfa Sade Yağı olarak ta adlandırılmaktadır.